لطفا مشخصات زیر را تکمیل نمائید ؛
 1. نام و نام خانوادگی (عروس):+
  لطفا نام و نام خانوادگی عروس خانم را وارد نمائید
 2. نام و نام خانوادگی (داماد):+
  لطفا نام و نام خانوادگی آقا داماد را وارد نمائید
 3. ترتیب نوشتن :
  ورودی نامعتبر
 4. روز(شنبه .... جمعه ) :
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ:
  ورودی نامعتبر
 6. ساعت :
  ورودی نامعتبر
 7. پذیرایی :
  ورودی نامعتبر
 8. شماره همراه :+
  لطفا شماره همراه ( تلگرام ) را وارد نمائید
 9. نشانی :
  ورودی نامعتبر
 10. ثبت طراحی اولیه :
 11. سلام ضمن عرض تبریک، شما درخواست کلیپ رایگان کارت عروسی دیجیتال را ارسال میکنید، طرح اولیه کارت عروسی دیجیتال شما طراحی و به شماره همراه ( تلگرام ) ارسال و پس از تائید از جانب شما نسخه نهایی آماده و تقدیم خواهد شد. با تشکر کارت عروسی جوانه

کارت عروسی جوانه