رقص عروس و داماد در جشن عروسی.

رقص عروس و داماد در جشن عروسی.