• پیغام رسان شادی های شمائیم ❤️

کد s540

3,690تومان
مبلغ فوق هزینه هر عدد کارت خام می باشد. شما میتوانید نوع چاپ را به دلخواه انتخاب و هزینه نهایی را محاسبه نمائید.

لطفاً مشخصات از قبیل اسامی ، تاریخ ، ساعت ،نشانی و ... را با فرم(ارسال مشخصات) برای ما ارسال نمایید.

ارسال مشخصات

برند : کارت عروسی جوانه

هزینه های چاپ به شرح زیر میباشد:

1- هر فرم (تا 100 عدد) چاپ دیجیتال 160 هزار تومان

2-طلاکوب اسامی لاتین 200 هزار تومان

3-طلاکوب متن 400 هزار تومان

چاپ روی پاکت:

چاپ داخل کارت:

تعداد کارت :

کارت عروسی کد s540

 

 سفارش کارت عروسی :

چنانچه تمایل به سفارش این محصول دارید، میتوانید مشخصات را از این قسمت برای ما ارسال نمائید.

کیف پولدریافت هدایای ویژه با فعالسازی کیف پول تا پایان کرونا