کادر مهر فوری ژلاتینی 4

این محصول شامل هشت طرح و کادر زیبا با دو فرمت فتوشاپی لایه باز و کورل دراو مبتنی بر بردار جهت ساخت مهر فوری و مهر ژلاتینی و برجسته می باشد.

طرح فتوشاپی مهر فوری لایه باز و قابل ویرایش میباشد.

فایل کورل دراو مهر فوری به صورت بردار و قابل ویرایش در کورل دراو نسخه 14 به بالا می باشد.