طرح کارت عروسی دیجیتال کد S60

طرح گرافیکی کارت عروسی دیجیتال خلاقانه برای اطلاع رسانی آنلاین و دعوت مهمانها به صورت دیجیتال در فضای مجازی