کارت عروسی کد M155

کارت عروسی با طرح و فریم طلایی روی پاکت و لایی دو لت که فضای قسمت رویی آن جهت چاپ نام لاتین عروس داماد و قسمت داخلی آن متن و مشخصات و شعر قابل انجام است. ابعاد کارت حدودا  14 در 16 سانتیمتر .