کارت عروسی کد M157

کارت عروسی آبرنگی با طلاکوب زیبا روی لایی کارت که از قسمت برش دار روی پاکت دیده شده و جلوه زیبایی به کارت عروسی می بخشد