کارت عروسی کد M152

کارت عروسی با طرح چاپ شده عروس و داماد روی پاکت و لایی با یک قسمت برش خورده روی پاکت که نام لاتین عروس داماد چاپ شده روی لایی کارت عروسی از این قسمت قابل مشاهده است و جلوه زیبایی به کارت می دهد. ابعاد این کارت حدودا  20 در 16 می باشد