• پیغام رسان شادی های شمائیم ❤️

آگهی ترحیم کد 01

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 02

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 03

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 04

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 05

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 06

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 07

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 08

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 09

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 10

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 11

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 12

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 13

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 14

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 15

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 16

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 17

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 18

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 19

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 20

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 21

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 22

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 23

5,000تومان

آگهی ترحیم کد 24

5,000تومان

  کارت ترحیم دیجیتال (فوری و آنلاین)

ضمن عرض تسلیت، در صورتی که تعداد کارت مورد نیاز شما کمتر از 50 عدد می باشد و یا هزینه های چاپ کارت برای شما مقرون به صرفه نیست ، پیشنهاد ما استفاده از کارت ترحیم دیجیتال برای دعوت سریعتر و اطلاع رسانی بهتر مراسم ترحیم می باشد.

 هزینه کارت ترحیم دیجیتال: 140 هزار تومان

زمان آماده سازی: 2 ساعت کاری

  نمونه کارت ترحیم دیجیتال

 

 

  مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برایتان صبر و شکیبائی مسئلت داریم.
برای اطلاع رسانی سریعتر مراسم یادبود پیشنهاد داریم از کارت ترحیم دیجیتال استفاده نمائید.

 

 کارت ترحیم دیجیتال جهت تسریع در اطلاع رسانی مراسم ترحیم توسط واتس آپ، اینستاگرام و تلگرام

 

کیف پولدریافت هدایای ویژه با فعالسازی کیف پول تا پایان کرونا