وظیفه مرد ، حقوق مرد ، وظایف داماد ، مسئولیت های داماد

1391-1397 کلیه حقوق برای شرکت تولیدی کارت عروسی جوانه تهران محفوظ است.