• پیغام رسان شادی های شمائیم ❤️

مراسم عروسی به سبک گروهک مافیایی !!!

 جشن عروسی خواهر رهبر مافیا در مکزیک با قتل عروس و ربودن داماد به پایان رسید. کشمکش و جنگ بین ۲ باند مافیایی در مکزیک یک عروسی را به خاک و خون کشاند.

 اعضای یک باند مافیایی با حمله به عروسی خواهر رهبر باند رقیب، عروس را به رگبار بستند و داماد را هم با خود بردند. در این درگیری همچنین شماری از مدعوین کشته یا زخمی شدند.

کیف پولدریافت هدایای ویژه با فعالسازی کیف پول تا پایان کرونا