• پیغام رسان شادی های شمائیم ❤️

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻩ ﻗﻠﺒﻲ

آموزش دوخت دستگیره قلبی برای جهیزیه

سرویس پارچه ای آشپزخانه از اون دسته وسایل مورد نیاز خانوم خونست،که یه تیکه از این سرویس دستگیره است همه میدونیم که مدل های مختلفی داره از ساده گرفته تا قلبی و پروانه ای و…

  

کیف پولدریافت هدایای ویژه با فعالسازی کیف پول تا پایان کرونا